Privacybeleid

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke omgang hiermee uiterst belangrijk is voor onze gebruikers. Daarom laten we graag zien welke informatie we verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens is informatie waarmee u zich identificeert, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Beiersdorf verzamelt geen persoonlijke gegevens van u behalve als u deze gegevens specifiek verschaft (bijvoorbeeld als u zich abonneert op nieuwsbrieven per e-mail, deelneemt aan een onderzoek, een wedstrijd of een sweepstake, stalen of brochures bestelt of informatie aanvraagt) en toestemming geeft voor gebruik hiervan.

Wij slaan uw gegevens op en gebruiken ze of dragen ze over uitsluitend volgens uw toestemming en voor zover dit met betrekking tot inhoud en tijd in ieder specifiek geval nodig is, bijvoorbeeld om op uw vragen of problemen te reageren, aan uw verzoeken te voldoen of u over de resultaten van een wedstrijd of sweepstake te informeren.

Om dit te kunnen doen, kan het nodig zijn dat Beiersdorf persoonlijke gegevens aan andere bedrijven binnen de wereldwijde Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners overdraagt voor verdere verwerking van de gegevens. Dienstverleners kunnen, bijvoorbeeld, opdracht krijgen voor het verzenden van goederen, het verspreiden van reclamemateriaal of met betrekking tot wedstrijden. Beiersdorf vereist dat deze partijen instemmen met het verwerken van persoonlijke gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze mededeling betreffende beveiliging van gegevens.

Enige andere overdracht van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de overdracht van inloggegevens voor onze websites aan een social community website van een derde of webservices zoals Facebook of Twitter, vereist vooraf uw expliciete toestemming. Beiersdorf garandeert dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens niet aan derden zal verkopen of leasen. Wij kunnen echter worden gedwongen informatie over u bekend te maken als de wet dit van ons vereist of in verband met het uitvoeren van verzoeken van de overheid.

Gebruik van persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden

Als u expliciet instemt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens ook voor dergelijke doeleinden opgeslagen en doorlopend gebruikt, bijvoorbeeld voor het u toezenden van nieuwsbrieven en stalen en om te vragen of u wilt meedoen aan wedstrijden of sweepstakes, dit alles via e-mail of post of enige ander communicatiekanaal waarvoor u toestemming heeft gegeven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het aanmaken en onderhouden van een gebruikersprofiel om op u persoonlijk afgestemde reclame en promotieacties aan te bieden. Wij kunnen de door u verschafte gegevens ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de werking van onze websitediensten, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst op ieder moment geheel of gedeeltelijk intrekken. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van de intrekking wissen.

Via e-mail:
Elektronisch contact

Via de post:
Beiersdorf AG
Corporate Communications
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg
Duitsland

Recht op informatie

Op uw verzoek zullen wij u direct informeren over welke van uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing, tijdens uw bezoeken aan onze website zijn verzameld. Wij verzoeken u om al uw vragen bij voorkeur via één van de bovenstaande adressen in te dienen.

Automatisch opgenomen informatie (niet-persoonlijke gegevens)

Als u onze website opent, verzamelen we automatisch algemene informatie die geen verband houdt met uw persoon, zoals de naam van de internetprovider (of bij bedrijfsnetwerken de naam van uw bedrijf), de website die u voorafgaande aan die van ons bezocht, welke informatie u op onze website heeft opgehaald, de datum en tijd en het besturingssysteem en de gebruikte browserversie.

Deze informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor verbetering van de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet verder verwerkt en niet aan derden overgedragen.

Cookies

Voor beter gebruik van onze website maken we gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine gegevenseenheden die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat en die nodig zijn voor het gebruik van onze website. We gebruiken cookies om meer inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt en om de navigatie te verbeteren. Cookies helpen ons, bijvoorbeeld, te bepalen of een pagina op onze website al is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website al eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De door ons gebruikte cookies slaan geen persoonlijke gegevens op en verzamelen op geen enkele andere manier informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Configureer als u geen cookies wilt ontvangen uw internetbrowser zo, dat alle cookies van de harde schijf van uw computer worden gewist, alle cookies wordt geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt een specifieke vorm van een “cookie”, d.w.z. een tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Wij willen u graag attent maken op het feit dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om anonieme registratie van IP-adressen (zogenoemde IP masking) te verzekeren. In verband met het anoniem maken van de IP's op deze website verkort Google uw IP-adres binnen het gebied van de EU en de landen die het EG-Verdrag hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar verkort.

Google gebruikt deze informatie om namens ons uw gebruik van deze website te analyseren en zo rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en extra diensten met betrekking tot gebruik van de website en internet aan de bediener van de website aan te bieden. Google voegt het door uw browser naar Google Analytics doorgestuurde IP-adres niet met andere gegevens samen. U kunt opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen, zie deel 5 c bovenstaand. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) registreert en verwerkt door de via de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. U vindt aanvullende informatie over voorwaarden voor gebruik en bescherming van gegevens bij http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Wij gebruiken Google Analytics voor het analyseren van gegevens vanuit AdWords en eventuele cookies vanuit “DoubleClick” voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, kunt u dit met de Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en) uitschakelen.

KINDEREN

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van kinderen. Als wij merken dat dergelijke gegevens zonder toestemming van de ouders of andere wettelijke voogden van de kinderen aan ons bekend zijn gemaakt, zullen we proberen deze gegevens onmiddellijk te wissen. Hierbij zullen wij ons houden aan de betreffende instructies van u in uw hoedanigheid van ouder of voogd.

Veiligheid van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vervalsing, diefstal of toegang door onbevoegde derden.

Updates en wijzigingen

Wij kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling aan u delen van deze mededeling betreffende bescherming van gegevens wijzigen of bijwerken. Controleer dit van tijd tot tijd, zodat u van eventuele wijzigingen of bijwerkingen van de mededeling op de hoogte bent. Wij zullen de ingangsdatum van de mededeling aangeven.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief!

Word in avant-première geïnformeerd van alle voordelen en nieuwigheden van Eucerin!

  • Tester worden
  • Bonuspunten verzamelen
  • Profiteer van voordelen