Een wetenschapper druppelt voorzichtig een chemisch monster op een plant.

Eucerin verzet zich tegen dierenproeven

Leestijd: 3 min
Ontdek meer

Ons wettelijk kader en onze procedure uitgelegd

Bij Eucerin zijn we van mening dat dierproeven niet nodig zijn om de effectiviteit en verdraagbaarheid door de huid van onze cosmetische producten te bewijzen.

In de EU zijn dierproeven voor cosmetische producten sinds 2004 verboden, en voor alle ingrediënten van deze producten sinds 2013. In die zin zijn alle cosmetische producten die in de EU verkrijgbaar zijn even "dierproefvrij". Eucerin leeft deze regel volledig na en heeft, waar wettelijk mogelijk, al lang geleden wereldwijd actief dierproeven vermeden. We voeren geen dierproeven uit voor onze cosmetische producten of de ingrediënten ervan - tenzij dit in een zeer zeldzaam geval specifiek wettelijk vereist is. Er zijn wereldwijd nog enkele lokale wetten die dierproeven wettelijk verplicht stellen voor de officiële veiligheidsregistratie, bijvoorbeeld in China. In dit geval worden de tests uitgevoerd door lokale, door de staat geautoriseerde instituten, zonder tussenkomst van de fabrikanten (in dit geval Eucerin). Ons expliciete doel is om de Chinese autoriteiten ervan te overtuigen dat dierproeven voor cosmetische producten niet nodig zijn. Eucerin blijft de ontwikkeling van innovatieve alternatieve testmethoden actief promoten, evenals de internationale acceptatie van reeds bestaande.

Alternatieven voor dierproeven

Het ontwikkelen en toepassen van alternatieve methoden voor dierproeven blijft essentieel voor Eucerin, waarbij consumentenveiligheid onze topprioriteit is. Als een van de toonaangevende onderzoeksbedrijven op dit gebied speelt ons moederbedrijf Beiersdorf al bijna 40 jaar een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en promoten van alternatieve testmethoden. We werken met succes samen in expertpanels en in verenigingen om in vitro alternatieven voor dierproeven te ontwikkelen.

Eucerin maakt deel uit van de Beiersdorf-familie en profiteert van al het door Beiersdorf geleide onderzoek, inclusief alternatieve methoden voor dierproeven. Sinds 2014 werkt een onderzoeksteam van Beiersdorf samen met het in Berlijn gevestigde biotechbedrijf TissUse, waarbij fysiologische processen en de interactie tussen huid en lever worden gesimuleerd om beter te begrijpen wat voor effect de mechanismen van nieuwe actieve ingrediënten op het menselijk lichaam hebben.

Onze inzet om dierproeven tegen te gaan

We blijven nauw betrokken bij het ontwikkelen en valideren van belangrijke alternatieve testmethoden die nu internationaal worden geaccepteerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en al worden erkend door belangrijke regelgevende instanties. We investeren hiervoor aanzienlijke middelen en hebben tot nu toe samengewerkt met meer dan 50 partners en belangengroepen wereldwijd om dit belangrijke onderzoeksgebied actief te versnellen.

Een pionier in nieuwe testmethoden

In 1992 ontwikkelden onze onderzoekers de basismethode van de zogenaamde 3T3-Neutral Red Uptake Phototoxicity Test en zetten daarmee een belangrijke mijlpaal in het proces. Deze test was het eerste alternatief voor dierproeven dat door de autoriteiten werd aanvaard na een formele ringtest voor validatie (in 2000 in de EU en in 2004 in het OESO-gebied). Tegenwoordig is de test wereldwijd de standaardpraktijk voor het testen van de verdraagbaarheid van nieuwe ingrediënten onder invloed van UV-licht. Bovendien is het de eerste in-vitro test die in China wordt erkend.

Een schone rivier met een kleine waterval die door een bos stroomt.

Samenwerken met gerenommeerde partners

We zijn tot nu toe actief bezig met het ontwikkelen van innovatieve alternatieve methoden en de internationale acceptatie ervan in samenwerking met meer dan 50 partners en belangengroepen. We zijn intensief betrokken bij verschillende werkgroepen in de Europese koepelorganisatie van de cosmetica-industrie (Cosmetics Europe), we werken samen met het European Centre for the Validation of Alternative Methods (EURL ECVAM) en ondersteunen de OESO met wetenschappelijke inzichten. We zijn actief lid van de European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) en sinds 2006 een van de oprichters van het European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) - een gezamenlijke organisatie van de Europese Commissie en zeven industriesectoren.

Aansturen en bevorderen van toekomstige onderzoeksactiviteiten

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er op dit moment nog steeds geen officieel aanvaarde en gevestigde alternatieve testmethoden voor alle vragen over veiligheid. Dit resultaat heeft met name gevolgen voor de ontwikkeling van innovatieve producten en de wettelijke goedkeuring van nieuwe ingrediënten voor cosmetische producten. We zullen daarom intensief blijven werken aan de ontwikkeling en succesvolle toepassing van alternatieven voor dierproeven.

Gerelateerde artikelen

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek