Gebruiksvoorwaarden

Aangezien de vele mogelijkheden en risico's die het internet biedt, vragen wij u om de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen voor het gebruik van onze website, die we opgesteld hebben voor zowel uw als onze eigen bescherming. Dank u voor uw begrip.

1. Persoonlijke gegevens

Let op ons Juridisch Beleid inzake vragen over persoonlijke gegevens.

2. Updates van de gebruiksvoorwaarden

Dankzij doorlopende technische en wettelijke innovaties moeten we de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en/of bijwerken. Controleer daarom iedere keer als u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update is van oktober 2013.

3. Auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van onze website inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids- en videobestanden zijn ons eigendom, tenzij expliciet anders vermeld. (Zie in verband hiermee de verklaring omtrent hyperlinks onder nr. 3). Deze onder auteursrechten vallende inhoud mag zonder expliciete toestemming uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor openbare of commerciële doeleinden (downloads, vermenigvuldigen, enz.). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.

Onrechtmatig gebruik of misbruik van enige geregistreerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Merk op dat alle vormen van inbreuk op onze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben.

4. Afstand van aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door ingezetenen van het land dat u op de introductiepagina van www.eucerin.com heeft geselecteerd en volgens de lokale wetgeving. De materialen op deze site, inclusief producten, diensten en informatie, zijn mogelijk niet geschikt voor of verkrijgbaar op enige plaats buiten dit rechtsgebied.

Indien eventueel via deze site beschikbaar gestelde of bekendgemaakte aanbiedingen, producten of diensten volgens de toepasselijke wet van het door u geselecteerde land verboden zijn, zijn zij ongeldig.

Breng een bezoek aan www.eucerin.com en kies uw locatie om naar de juiste site te worden geleid.

Aan de samenstelling en validatie van de informatie op deze website is uiterste zorg besteed. Desalniettemin kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG kent de inhoud van websites van derden niet en aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor enige onwettige inhoud of andere overtredingen van de wet op websites van derden. Beiersdorf AG zal echter direct een eventuele link of inhoud verwijderen zodra bekend wordt dat deze in strijd is met de toepasselijke wetten.

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verschaffen en vervangt op geen enkele wijze medisch of professioneel advies. Neem voor dergelijk advies contact op met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor op basis van de informatie op deze website ondernomen acties.

Gebruik van deze website en het downloaden van gegevens is op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf AG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die ontstaat als gevolg van een dergelijke actie. De verantwoordelijkheid voor opzettelijke intentie en grove nalatigheid blijven onverminderd van kracht.

5. Bepalingen voor afsluiten

Indien enige bepalingen in deze voorwaarden in enig rechtsgebied onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft in het betreffende rechtsgebied de geldigheid of uitvoerbaarheid van eventuele andere bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Aarzel niet om als u wettelijke overtredingen op onze website wilt melden contact met ons op te nemen.

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0)40 - 4909- 0

E-mail

Zin in meer tips voor de huid en expert advies van Eucerin?

Word in avant-première geïnformeerd van alle voordelen en nieuwigheden van Eucerin!

  • Tester worden
  • Bonuspunten verzamelen
  • Profiteer van voordelen