Eucerin verzet zich tegen dierenproeven

Leestijd: 3 min
Ontdek meer

Wettelijk kader en procedure bij Beiersdorf

Bij Eucerin houden we van dieren en zijn we ervan overtuigd dat dierproeven niet nodig zijn voor cosmetica. Bovendien zijn ze in de EU sinds 2004 verboden! Eucerin spant zich daarom in om dierproeven wereldwijd uit te bannen. We doen dan ook geen testen met cosmetische producten of de ingrediënten daarvan op dieren, en geven andere laboratoria daar ook geen opdracht voor.

 

De enige uitzondering: als het volgens de nationale wetgeving verplicht is, moet Beiersdorf daaraan voldoen en in uitzonderlijke gevallen dierproeven uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verkoop van andere Beiersdorf-cosmetica in China. Dierproeven zijn daar wettelijk verplicht om de werking officieel te kunnen aantonen. Het is ons uitdrukkelijke doel de Chinese autoriteiten ervan te overtuigen dat dierproeven niet nodig zijn voor cosmetische producten. Daarom blijft Eucerin zich resoluut inzetten voor internationale acceptatie van alternatieve testmethoden.


 

Beiersdorf se concentre sur le développement et la mise en place d'alternatives à l'expérimentation animale. L'objectif : abolir une fois pour toutes l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques.


 

Welke alternatieven voor dierproeven zijn er?

Ongeacht het verbod blijft het ontwikkelen en invoeren van alternatieve methoden een speerpunt voor Beiersdorf en Eucerin. Consumentenveiligheid staat bij ons altijd voorop. Als toonaangevend onderzoeksbedrijf zijn we al jarenlang intensief en effectief betrokken bij de ontwikkeling en acceptatie van alternatieve testmethoden. Al meer dan 20 jaar werkt Beiersdorf succesvol samen met commissies en verenigingen van specialisten aan de ontwikkeling van in vitro-alternatieven voor dierproeven.

Beiersdorf is een van de pioniers en wereldleiders op het gebied van alternatieve testmethoden

Wij verzetten ons tegen dierproeven

We waren en zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling en validering van de belangrijkste methoden die nu internationaal geaccepteerd zijn door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en die inmiddels door belangrijke regelgevende instanties worden erkend. We besteden aanzienlijke middelen aan dit doel en tot nu toe hebben we samengewerkt met meer dan 50 partners en belangengroepen van overal ter wereld.

 

Ontwikkeling van een van de eerste wereldwijd officieel goedgekeurde tests zonder dierproeven

In 1992 ontwikkelden onderzoekers van Beiersdorf de basismethode voor de zogenaamde 3T3 neutraalrood opname fototoxiciteitstest en bereikten daarmee een belangrijke mijlpaal: de test was de eerste alternatieve methode voor dierproeven die na een formele testronde voor validatie (in 2000 in de EU en 2004 in het OESO-gebied) werd goedgekeurd door de autoriteiten. De test wordt tegenwoordig wereldwijd standaard gebruikt voor het testen van de geschiktheid van nieuwe ingrediënten onder invloed van uv-licht en is de eerste in-vitrotest die ook in China erkend wordt.

 

Internationale samenwerking met erkende partners

Momenteel zijn we samen met meer dan 50 partners en belangengroeperingen actief betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve alternatieve methoden en hun internationale acceptatie. We maken intensief deel uit van diverse werkgroepen in de Europese overkoepelende organisatie voor de cosmetische industrie (Cosmetics Europe), we werken samen met het European Centre for the Validation of Alternative Methods (EURL ECVAM) en we ondersteunen de OESO met wetenschappelijke informatie. We zijn actief lid van de European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) en sinds 2006 medeoprichter van het European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA), een samenwerkingsverband van de Europese Commissie en zeven bedrijfstakken. Daarnaast heeft Beiersdorf samenwerkingsverbanden georganiseerd op het gebied van innovatief, geavanceerd onderzoek naar bijvoorbeeld zogenaamde orgaanchips die de interactie tussen diverse organen simuleren.

 

Aansturen en bevorderen van toekomstige onderzoeksactiviteiten

Hoewel er al een aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn alternatieve testmethoden die door de wetgever voor alle veiligheidsgerelateerde problemen erkend en vastgelegd worden, nog niet beschikbaar. Dit heeft vooral gevolgen voor de ontwikkeling van innovatieve producten en de wettelijke goedkeuring van nieuwe ingrediënten. We zullen ons daarom intensief blijven inzetten voor de ontwikkeling en het effectieve gebruik van alternatieven voor dierproeven.

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek